Η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην ικανοποίηση ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας (Bachelor thesis)

Καρακώστα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Older people
Old age pensions--Effect of inflation on
Keywords: Τρίτη ηλικία,Φυσική δραστηριότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4913
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1332
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01419.pdfΠτυχιακή Εργασία 15.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4913
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1332
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons