Η οικονομική διπλωματία της Ελλάδος και η επενδυτική παρουσία αυτής στις Δημοκρατίες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μετά την πτώση της Ε.Σ.Σ.Δ. – Η νέα πραγματικότητα μετά την 1η Ιαν 2007 (Master thesis)

Δεβέτζη, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: International economic relations
Investments, Foreign
Keywords: Εξωτερικές σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας,Εξωτερικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας,Κοινοτικά εργαλεία χρηματοδότησης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4916
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8505
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP30.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4916
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8505
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons