Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Κύπρο: Η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Master thesis)

Κασιουλή, Μιχαέλλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Intercultural education
Second language acquisition
Keywords: Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Κύπρο,Αναλυτικά προγράμματα,Διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4923
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5199
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP31.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4923
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5199
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons