Σημειολογική προσέγγιση των εγχειριδίων λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου: Προϋποθέσεις διαθεματικής προσέγγισης (Master thesis)

Παρασκευαΐδης, Σάββας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Interdisciplinary approach in education
Children's literature
Keywords: Διαθεματική προσέγγιση,Αναλυτικά προγράμματα,Ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4926
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7983
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP34.PDF1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4926
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7983
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons