Εκτίμηση απόδοσης μη δομημένων (Ad Hoc) δικτύων τύπου IEEE 802.11 (Master thesis)

Χατζησταύρος, Ευάγγελος Χ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Computer networks--Standards
Web site development--Computer programs
Keywords: Ανάπτυξη διαδικτύου,Δίκτυα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4928
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8165
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0582ΔΠΘ_ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ.Ε-Μ2758.pdf30.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4928
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8165
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons