Πολιτισμικά στοιχεία στα βιβλία “Ανοίγω το Παράθυρο” για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παλιννοστούντες μαθητές (Master thesis)

Πάππας, Γιώργος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Intercultural education
Second language acquisition
Immigrant children
Keywords: Διαπολιτισμική εκπαίδευση,Aναφορές στον ελληνικό πολιτισμό,Aναφορές σε πολιτισμούς άλλων λαών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4932
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5288
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP35.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4932
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5288
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons