Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας: Η περίπτωση των εγχειριδίων της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης (μεθοδολογία, αρχές) (Master thesis)

Πουρσανίδου, Ευρώπη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Second language acquisition
Children of immigrants--Education
Keywords: Διγλωσσία,Δεύτερος κώδικας επικοινωνίας,Διαπολιτισμική εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4935
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5839
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP37.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4935
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5839
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons