Αξιολόγηση λειτουργικών ικανοτήτων ατόμων τρίτης ηλικίας (Master thesis)

Κυριαζή, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise for older people
Elderly
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Τρίτη ηλικία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4938
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9434
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00685.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ24.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4938
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9434
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons