Η διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Μέθοδοι και περιεχόμενα των διδακτικών εγχειριδίων (Master thesis)

Νιαουνάκη, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Bulgarian language
Education, Higher--Greece
Keywords: Δεύτερη/ξένη γλώσσα,Διδακτικά εγχειρίδια βουλγαρικής γλώσσας.
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4947
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4246
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP39.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4947
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4246
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons