Οι αξίες στα εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα δημοτικά μειονοτικά σχολεία (Master thesis)

Μπόρα, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Moral education
Textbooks
Minority students
Keywords: Διαπολιτισμικές αξίες,Μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,Θεματικό περιεχόμενο γλωσσικών σχολικών εγχειριδών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4953
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9225
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP40.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4953
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9225
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons