Η άμεση επίδραση υπομεγίστων ημικαθισμάτων στην επίδοση στο κατακόρυφο άλμα (Bachelor thesis)

Κασιμάτης, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Biomechanics
Jumping
Muscle strength
Keywords: Εμβιομηχανική,Αλτική ικανότητα,Μέγιστη δύναμη,Κατακόρυφο άλμα,Ημικαθίσματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4960
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6766
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01457.pdf10.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4960
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6766
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons