Οι πολιτικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας (Master thesis)

Αβραμίδου, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Energy policy--European Union countries
Russia--Foreign relations
Partnership and cooperation agreements
Keywords: Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας,Ρωσική εξωτερική πολιτική,Ενεργειακή πολιτική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4962
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.455
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP42.PDF1.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4962
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.455
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons