Μελέτη βελτίωσης της δασικής οδού Κασσανδρινού-Μόλα Καλύβα (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, Ευάγγελος/ Παπαδόπουλος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Keywords: Φυσικό περιβάλλον,Διάνοιξη ορεινού δασικού χώρου,Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4967
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5630
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0098ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1893.pdf23.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4967
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5630
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons