"Χριστιανική διδασκαλία" - Ανέκδοτο κείμενο Μανουήλου του Μοσχιώτου των αρχών του 17ου αιώνα [κώδ. μονής Δοχειαρίου αρ. 118 (2792)] (Master thesis)

Παπάζογλου, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Manuscripts, Greek
Religious education--Textbooks
Keywords: Βίος/έργο Μανουήλ Μοσχιώτη,Διδασκαλίες κατά την Οθωμανοκρατία,Χριστιανική διδασκαλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4972
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2495
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP45.PDF7.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4972
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2495
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons