Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υδραυλικών έργων στην κοιλάδα του Ευήνου ποταμού (Bachelor thesis)

Σταμάτης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Περιβάλλον
Ορεινά ύδατα
Keywords: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις,Υδραυλικά έργα,Κοιλάδα Ευήνου ποταμού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4975
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8604
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0100ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1891.pdf52.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4975
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8604
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons