Η ελληνορθόδοξη εκπαίδευση στη Γενική Διοίκηση (Βιλαέτι) Αδριανούπολης κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα (Master thesis)

Τσουρής, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Schools, Greek
Ottoman empire
Late 19th century
Keywords: Θράκη,Γενική Διοίκηση (Βιλαέτι) Εντίρνε,Eλληνορθόδοξες κοινότητες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4984
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2819
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP47.PDF2.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4984
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2819
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons