Δ.Ε.Π.Π.Σ. και σχολικά εγχειρίδια γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο: Η μουσική ως εργαλείο διαθεματικότητας για της εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από παλιννοστούντες μαθητές (Master thesis)

Καραγιάννη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Music in education
Interdisciplinary approach in education
Greek language--Study and teaching
Keywords: Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών,Μουσική και γλώσσα,Παλιννοστούντες μαθητές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4987
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8854
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP48.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4987
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8854
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons