Γενετική ποικιλότητα στα ορθόκλαδα κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens var. pyramidalis) στην περιοχή Φρέ στα Ανία της Κρήτης και στα πλαγιόικλαδα κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens var. horizontalis)στην περιοχή Ρούβα στον Ηράκλειο της Κρήτης (Bachelor thesis)

Πελεκανάκη, Αντωνία-Άννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Κυπαρίσσια
Κρητικό κυπαρίσσι
Cupressus
Keywords: Γενετική ποικιλότητα,Ορθόκλαδα κυπαρίσσια,Πλαγιόικλαδα κυπαρίσσια,Cupressus
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4988
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0102ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1889.pdf12.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4988
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8848
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons