Καντιντιάσεις κοιλοτήτων κεφαλής (Doctoral thesis)

Παπαδοπούλου-Παλαιολόγου, Παρασκευή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Αιτιοπαφογένεια
Καντιντιάσεις
Keywords: Καντιντιάσεις κοιλοτήτων κεφαλής,Αιτιοπαφογένεια,Μύκητες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4989
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0102ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1120.pdf18.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4989
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons