Η διδασκαλία της ρουμανικής γλώσσας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Περιεχόμενα και μέθοδοι διδακτικών εγχειριδίων (Master thesis)

Κουμασίτη, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Language instruction
Second language acquisition
Romanian language
Keywords: Διδασκαλία της ρουμανικής γλώσσας,Εκμάθηση Ρουμανικής σε ενήλικες/φοιτητές,Διδακτικά εγχειρίδια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4991
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3792
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP49.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4991
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3792
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons