Κυτταρογενετική μελέτη της δράσης αμιφοστίνης σε καρκινοπαθείς υπό ακτινοθεραπέια (Master thesis)

Πουλίλιου, Σταματία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ακτινοθεραπευτική
Χημειοθεραπεία
Keywords: Κυτταρογενετική μελέτη,Δράση αμιφοστίνη,Καρκινοπαθείς,Ακτινοθεραπέια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4999
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4962
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0104ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ933.pdf19.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4999
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4962
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons