Ανασκόπηση βασικών κλάδων της ελληνικής γεωργίας με την ένταξη της στην Ε.Ε. (Bachelor thesis)

Σαββά, Ιωάννα/ Τσορακίδου, Σουλτάνα/ Χαβρέ, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Ελληνική γεωργία
Αγροτική οικονομία
Keywords: Ελληνική γεωργία,Αγροτική οικονομία,Φυτικές καλλιέργειες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5003
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0105_ΣΑΒΒΑ..κ.αΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2066.pdf27.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5003
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons