Φαρμακευτική αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη: Τρέχουσα θεραπεία και μελλοντικές προοπτικές (Master thesis)

Πουτακίδου, Παρθένα-Μαρίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Σακχαρώδες διαβήτης
Μεταβολικές διαταραχές
Keywords: Φαρμακευτική αντιμετώπιση,Σακχαρώδες διαβήτης,Τρέχουσα θεραπεία,Μελλοντικές προοπτικές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5007
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8728
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0105ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ895.pdf13.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5007
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8728
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons