Ο ρόλος της κυτταροπλασματικής πολυαδενυλίωσης κατά την διαφοροποίηση καθιερωμένων κυτταρικών σειρών (Bachelor thesis)

Ευαγγελόπουλος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Πολυαδενυλίωση
Ένζυμα
Keywords: Κυτταροπλασματική πολυαδενυλίωση,Κυτταρικές σειρές,Πολυαδενυλίωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5012
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0106ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1607.pdf16.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5012
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons