Κατανάλωση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και διερεύνηση της στάσης των καταναλωτών (Bachelor thesis)

Τσαλώφ, Ιορδάνης/ Εμμανουηλίδου, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αγροτικής οικονομία
Ιδιωτική ετικέτα
Keywords: Κατανάλωση προϊόντων,Ιδιωτική ετικέτα,Στάση καταναλωτών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5013
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0107ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2064.pdf15.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5013
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons