Μεθοδολογία ανίχνευσης νευροληπτικών σε αίμα και ούρα με τη μέθοδο GC-MS (Master thesis)

Ριζοπούλου, Άννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ιατροδικαστική
Τοξικολογία
Keywords: Μεθοδολογία ανίχνευσης νευροληπτικών,Αίμα,Ούρα,GC-MS
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5015
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1281
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0107ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ949.pdf29.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5015
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1281
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons