Η έννοια του συμπτώματος μέσα από τον ψυχιατρικό και ψυχαναλυτικό λόγο και οι κοινωνικές τους προεκτάσεις (Master thesis)

Ρουμελιώτη, Νεφέλη-Μαργαρίτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Κοινωνική Ψυχιατρική
Ψυχανάλυση
Keywords: Έννοια συμπτώματος,Ψυχιατρικός λόγος,Ψυχαναλυτικός λόγος,Κοινωνικές προεκτάσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5017
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0108ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ921.pdf23.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5017
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons