Σύγκριση των παραγόντων που επηρεάζουν τη φυσική δραστηριότητα σε παιδιά παχύσαρκα και μη στην εφηβική ηλικία (Master thesis)

Κακαμούκας, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Obesity in children
Obesity in children--Greece
Exercise for children
Physical activity
Keywords: Παιδική παχυσαρκία,Φυσική δραστηριότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5023
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.18
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00682.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ28.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5023
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.18
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons