Εγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσης (Master thesis)

Δημητριάδης, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Criminal liability--Greece
Crime
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Αφηρημένη διακινδύνευση,Έννομο αγαθό,Κίνδυνος
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/505
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3751
Table of contents: 1. ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 1.1 Η προσβολή ως βλάβη. 1.2 Η προσβολή ως διακινδύνευση. 2. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ 2.1 Εννοιολογικά στοιχεία του κινδύνου. 2.2 Η περί κινδύνου κρίση. 2.3 Ο χρόνος εμφάνισης του κινδύνου. 2.4 Η επικίνδυνη συμπεριφορά. 2.5 Επικίνδυνες πράξεις. 2.6 Η επικινδυνότητα του δράστη. 3. ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ 3.1 Γενικά 3.2 Αφηρημένη διακινδύνευση και άδικο. 3.3 Θεωρίες περί αφηρημένης διακινδύνευσης: 3.3α Η θεωρία του γενικού κινδύνου. 3.3β Η θεωρία του αφηρημένου κινδύνου. 3.3γ Η αφηρημένη διακινδύνευση ως προπαρασκευή κινδύνου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 4. Η ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ή ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ αρ. 42 Ν.2696/1999. 1.1 Παραδείγματα από την Ελληνική Νομολογία. 5. ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ 5.1 Το έγκλημα του εμπρησμού (264 Π.Κ.) 5.2 Ο εμπρησμός κατά το αμερικάνικο Common Law. 5.3 Το άρθρο 220 του αμερικάνικου Ποινικού Κώδικα Arson 220 1 2 3. 5.4 Συγκριτική παρατήρηση.
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00057.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής74.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/505
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3751
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons