Σύγκριση μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου και αξονικής τομογραφίας σε ασθενείς με μέτρια και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση (Doctoral thesis)

Πατεράκης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Μηχανισμοί κακώσεων
Μαγνητική τομογραφία
Αξονική τομογραφία
Keywords: Μαγνητική τομογραφία,Αξονική τομογραφία,Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5058
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0110ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1101.pdf20 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5058
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons