Εγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσης (Master thesis)

Δημητριάδης, Χρήστος

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΔημητριάδης, Χρήστοςel
dc.date.accessioned2015-08-17T08:54:32Z-
dc.date.available2015-08-17T08:54:32Z-
dc.identifier.urihttp://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/505-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3751-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑφηρημένη διακινδύνευσηel
dc.subjectΈννομο αγαθόel
dc.subjectΚίνδυνοςel
dc.titleΕγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσηςel
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 78-83el
heal.classificationCriminal liability--Greeceen
heal.classificationCrimeen
heal.classificationDissertations, Academic--Greeceen
heal.dateAvailable2015-08-17T08:55:32Z-
heal.languageel-
heal.accesscampus-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικήςel
heal.publicationDate2001-
heal.bibliographicCitationΧ. Δημητριάδης, "Εγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσης", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2001el
heal.tableOfContents1. ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 1.1 Η προσβολή ως βλάβη. 1.2 Η προσβολή ως διακινδύνευση. 2. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ 2.1 Εννοιολογικά στοιχεία του κινδύνου. 2.2 Η περί κινδύνου κρίση. 2.3 Ο χρόνος εμφάνισης του κινδύνου. 2.4 Η επικίνδυνη συμπεριφορά. 2.5 Επικίνδυνες πράξεις. 2.6 Η επικινδυνότητα του δράστη. 3. ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ 3.1 Γενικά 3.2 Αφηρημένη διακινδύνευση και άδικο. 3.3 Θεωρίες περί αφηρημένης διακινδύνευσης: 3.3α Η θεωρία του γενικού κινδύνου. 3.3β Η θεωρία του αφηρημένου κινδύνου. 3.3γ Η αφηρημένη διακινδύνευση ως προπαρασκευή κινδύνου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 4. Η ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ή ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ αρ. 42 Ν.2696/1999. 1.1 Παραδείγματα από την Ελληνική Νομολογία. 5. ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ 5.1 Το έγκλημα του εμπρησμού (264 Π.Κ.) 5.2 Ο εμπρησμός κατά το αμερικάνικο Common Law. 5.3 Το άρθρο 220 του αμερικάνικου Ποινικού Κώδικα Arson 220 1 2 3. 5.4 Συγκριτική παρατήρηση.el
heal.advisorNameΔε διατίθεταιel
heal.committeeMemberNameΔε διατίθεταιel
heal.academicPublisherΤμήμα Νομικής / Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Σπουδώνel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages83-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00057.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής74.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/505
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3751
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons