Μελέτη του πολυμορφισμού του γονιδίου του ενζύμου της υπομονάδας 1 του συμπλόκου της αναγωγάσης του εποξειδίου της βιταμίνης Κ (Vitamin K epoxide reductase subunit1-Vkorc1) σε σχέση με την αρτηριακή υπέρταση σε πληθυσμό της Ανατολικής Θράκης (Master thesis)

Σαπουντζής, Απόστολος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Αρτηριακή υπέρταση
Καρδιαγγειακές επιπλοκές
Keywords: Ενζύμο,Βιταμίνη Κ,Αρτηριακή υπέρταση,Πολυμορφισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5087
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5221
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0112ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ937.pdf18.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5087
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5221
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons