Η εξουθένη των ατόμων που φροντίζουν ασθενείς με άνοια (Master thesis)

Σεβασυού, Φωτεινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Φυσιολογική αναπτυξιακή διαδικασία
Keywords: άνοια,εξουθένη,Γήρανση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5090
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1908
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0113ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ915.pdf31.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5090
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1908
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons