Ανίχνευση του Lactobacillus casei με την τεχνική της Myltiplex PCR σε τμήματα του λεπτού και παχέος εντέρου επιμύων Wistar μετά από κατανάλωση προβιοτικού γάλακτος (Bachelor thesis)

Ζάχου, Μαρία-Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Lactobacillus casei
Μικροβιολογία
Μοριακή βιοτεχνολογία
Keywords: Lactobacillus casei,Wistar,Προβιοτικό γάλα,Myltiplex PCR
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5091
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5022
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0113ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1601.pdf12.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5091
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5022
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons