Επίδραση της υγιεινής του νερού στην ποιότητα των τροφίμων (Bachelor thesis)

Τσιμοπούλου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Νερό
Ανθρώπινη υγεία
Keywords: Ποιότητα τροφίμων,Υγιεινή νερού,Νερό
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5092
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0114_ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2048.pdf15.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5092
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons