Διερεύνηση της ανθεκτικότητας κλινικών στελεχών σταφυλόκκοκων στους αντιμικροβιακούς παράγοντες (Master thesis)

Στάμου, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις
Νοσοκομειακά παθογόνα
Keywords: Σταφυλόκκοκος,Αντιμικροβιακοί παράγοντες,Ανθεκτικότητα κλινικών στελεχών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5100
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8994
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0116ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ862.pdf24.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5100
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8994
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons