Φροντιστές ατόμων με σοβαρή ή και καταληκτική ασθένεια: Η οπτική της κοινωνικής εργασίας (Master thesis)

Μερτζανίδου, Αναίτ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης.
Subject classification: Caregivers
Palliative treatment
Keywords: Νοσοκομειακή κοινωνική εργασία,Kαρκίνος,Φροντιστές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5110
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8161
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO13.pdf823.49 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5110
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8161
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons