Αδέλφια ατόμων με αναπηρία. Η οπτική της κοινωνικής εργασίας (Master thesis)

Μπενάζη, Αθηνά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης.
Subject classification: Disabled children
Siblings
Keywords: Άτομα με αναπηρία,Αδέλφια ατόμων με αναπηρία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5112
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3554
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO15.pdf271.49 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5112
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3554
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons