Συστήματα υγειονομικής φροντίδας και ανισότητες στην υγεία: Μία συγκριτική μελέτη (Master thesis)

Μωυσίδου, Αγγελική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης.
Subject classification: Health inequalities
Health care services
Keywords: Σύστημα υγείας,Ανισότητες,Χρηματοδότηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5117
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8675
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO16.PDF1.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5117
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8675
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons