Συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Στάσεις, απόψεις και εμπειρία των επαγγελματιών (Master thesis)

Πανταζή, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης.
Subject classification: Domestic violence
Helplines
Keywords: Ενδοοικογενειακή βία,Τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης,Βία κατά των γυναικών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5122
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3574
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO17.pdf841.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5122
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3574
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons