Ανάπτυξη ηλεκτρονικής μονάδας συλλογής και μετάδοσης στιγμάτων (θέσης) κινούμενων οχημάτων από το δορυφορικό σύστημα GPS (Master thesis)

Σπυριδάκης, Σπυρίδων Κ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Mobile agent systems
Off-tracking (Motor vehicle steering)
Global Positioning System
Keywords: Κινητή μονάδα,Παρακολούθηση οχημάτων,GPS
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5132
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9480
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0608ΔΠΘ_ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ.Σ-Μ2784.pdf26.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5132
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9480
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons