Θεραπευτικές προσεγγίσεις στη διακοπή του καπνίσματος: Ο ρόλος των υποδοχέων του Εκλυτικού Παράγοντα Κορτικοτροπίνης (CRF) (Master thesis)

Σωτηρίου, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Κάπνισμα
CRF
Keywords: Διακοπή καπνίσματος,Εκλυτικός Παράγοντας Κορτικοτροπίνης,CRF,Κάπνισμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5134
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9487
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0117ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ876.pdf26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5134
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9487
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons