Τεχνικές αναισθησίας στην εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL) (Master thesis)

Τάκης, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Λιθοτριψία
Ενδοουρολογία
Keywords: Τεχνικές αναισθησίας,Εξωσωματική λιθοτριψία,Λιθοτριψία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5140
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0119ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ974 - Copy.pdf12.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5140
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons