Διεθνείς πωλήσεις στο διαδίκτυο & Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Master thesis)

Μπουρλή, Παναγιώτα

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜπουρλή, Παναγιώταel
dc.date.accessioned2015-08-17T12:41:05Z-
dc.date.available2015-08-17T12:41:05Z-
dc.identifier.urihttp://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/514-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4029-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΔιαδίκτυοel
dc.subjectΗλεκτρονικό εμπόριοel
dc.subjectΙδιωτικό Διεθνές Δίκαιοel
dc.titleΔιεθνείς πωλήσεις στο διαδίκτυο & Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιοel
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 122-132el
heal.classificationElectronic commerce--Law and legislationen
heal.classificationExport sales contractsen
heal.classificationConflict of laws--Commercial lawen
heal.classificationDissertations, Academic--Greeceen
heal.dateAvailable2015-08-17T12:42:05Z-
heal.languageel-
heal.accesscampus-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικήςel
heal.publicationDate2005-11-
heal.bibliographicCitationΠ. Μπουρλή, "Διεθνείς πωλήσεις στο διαδίκτυο & Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο", Μεταπτυχιακή εργασία, Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νοέμβριος 2005.el
heal.tableOfContentsΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...σελ.:6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η σημασία του διαδικτύου...σελ.:8 2. Το αντικείμενο της εργασίας...σελ.:10. 3. Διάγραμμα...σελ.:13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ζητήματα των διεθνών πωλήσεων στο διαδίκτυο 1. Γενικές παρατηρήσεις...σελ.:14. 2. Η ηλεκτρονική δήλωση βούλησης...σελ.:15 α.Τα είδη της ηλεκτρονικής δήλωσης βούλησης...σελ.:15. β.Η συντέλεση και η περιέλευση της ηλεκτρονικής δήλωσης βούλησης...σελ.:17. γ.Η ελαττωματικότητα της ηλεκτρονικής δήλωσης βούλησης...σελ.:18. δ. Τεχνικά προβλήματα...σελ.:21 3. Ο τύπος της ηλεκτρονικής δικαιοπραξίας...σελ.:22. α. Γενικά...σελ.:22 β. Το ηλεκτρονικό έγγραφο...σελ.:24. γ. Η ηλεκτρονική υπογραφή...σελ.:26. 4. Η διάκριση ανάμεσα σε πρόταση και πρόσκληση για την υποβολή πρότασης...σελ.:31 α. Γενικά...σελ.:31. β. Πωλήσεις με δημοπρασία...σελ.:34. 5. Η δικαιοπρακτική ικανότητα του χρήστη...σελ.:34. 6. Η πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα...σελ.:35. α. Γενικά...σελ.:35 β. Τρόποι πληρωμής...σελ.:36 γ. Η ασφάλεια κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα...σελ.:41 δ. Η μη εκπλήρωση ή πλημμελής εκπλήρωση της παροχής του προμηθευτή...σελ.:44. 7. Η προστασία του καταναλωτη...σελ.:44. 8. Θέματα φορολογίας...σελ.:45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 1. Γενικά...σελ.:47. 2. Ομοιόμορφο ουσιαστικό δίκαιο: α. Η Σύμβαση της Βιέννης του 1980...σελ.:47. β.Αρχές των Διεθνών Εμπορικών Συμβάσεων του UNIDROIT...σελ.:51. γ. Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων...σελ.:54. δ. Παρατηρήσεις...σελ.:56. 3. Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο. α. Διεθνής δικαιοδοσία...σελ.:57. i. Ο Κανονισμός 44/2001/ΕΚ...σελ.:57 ii. Συμβατικές ενοχές εκτός του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού 44/2001/ΕΚ...σελ.:63. β. Παραγραφή...σελ.:64 γ. Forum shopping...σελ.:64. δ. Διεθνής διαιτησία...σελ.:65. 4. Εφαρμοστέο δίκαιο...σελ.:67 α. Γενικά...σελ.:67 β. Η Σύμβαση της Ρώμης i. Γενικός κανόνας ii. Ο επικουρικός κανόνας...σελ.:68. iii. Καταναλωτικές συμβάσεις...σελ.:70. iv. Ουσιαστικό και τυπικό κύρος...σελ.:73. 5. Αναγνώριση και εκτέλεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ρυθμιστικές προσπάθειες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο 1. Γενικά...σελ.:75. 2. Ευρωπαϊκή Ένωση...σελ.:75 α. Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο: i. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής...σελ.:75 ii. Το εν γένει αντικέιμενο της Οδηγίας...σελ.:77 iii. Η εφαρμογή του δικαίου του κράτους εγκατάστασηςτου φορέα παροχής υπηρεσιών...σελ.:79 iv. Η απαγόρευση παρακώλησης σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων...σελ.:81 v. Η υποχρέωση του φορέα για παροχή πληροφοριών...σελ.:83 vi. Η ανάθεση της παραγγελίας...σελ.:86 vii. Η δυνατότητα αυτορρύθμισης...σελ.:87 viii. Επίλυση των διαφορών...σελ.:88. β. Η Οδηγία 1999/93/ΕΚ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές...σελ.:90 i. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής...σελ.:90 ii. Ορισμοί ηλεκτρονικών και προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών...σελ.:92. iii. Οι έννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών...σελ.:93 iv. Η ευθύνη των παροχών πιστοποίησης...σελ.:95. γ. Οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή: i. Γενικά...σελ.:96 ii. Οι οδηγίες 97/7/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ...σελ.:99 iii. Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές...σελ.:104. δ. Η Σύσταση 97/489 για τα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής...σελ.:106. ε. Το ζήτημα της φορολογίας...σελ.:107. 3. Ηνωμένες Πωλιτείες Αμερικής α. Γενικά...σελ.:108 β. Το σύστημα επιστροφής των καταβληθέντων...σελ.:109. 4. Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο...σελ.:110 5. Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη: α. Γενικά...σελ.:112 β. Προστασία του καταναλωτή...σελ.:112 γ. Θέματα φορολογίας...σελ.:115. 6. Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί: α. Παγκόσμιος Επιχειρηματικός Διάλογος για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο...σελ.:116 β. Υπερατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών...σελ.:117 7. Λοιπές πρωτοβουλίες...σελ.:118. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...σελ.:120 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...σελ.:122el
heal.advisorNameΒούλγαρης, Ιωάννηςel
heal.committeeMemberNameΔε διατίθεταιel
heal.academicPublisherΤμήμα Νομικής / Τομέας Διεθνών Σπουδώνel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages134-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00061.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής115.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/514
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4029
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons