Διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων του Ν. Πέλλας για την συμβολή των φυσικών πόρων στην ανάπτυξη του Νομού (Bachelor thesis)

Πεχλιβάνης, Ελευθέριος-Φωτεινός

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Περιφερειακή ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
Keywords: Φυσικοί πόροι,Νομός Πέλλας,Οικονομική ανάπτυξη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5150
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0123ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2039.pdf29.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5150
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9152
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons