Το επίπεδο δραστηριοποίησης τυφλού μαθητή στο μάθημα της φυσικής αγωγής του τυπικού σχολείου (Bachelor thesis)

Στασινοπούλου, Γιαννίτσα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical education
Disabled children
Blindness
Keywords: Φυσική αγωγή,Άτομα με ειδικές ανάγκες,Τύφλωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5155
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7362
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01488.pdfΠτυχιακή Εργασία 35.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5155
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7362
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons