Επίδραση παρεμβατικού προγράμματος άσκησης στο φυσιολογικό προφίλ και τις διατροφικές συνήθειες παχύσαρκων γυναικών (Bachelor thesis)

Πελέκης, Ιάκωβος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Eating habits
Obesity--Treatment
Aerobic exercises
Keywords: Διατροφική συνήθεια,Παχυσαρκία,Αεροβική άσκηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5156
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3337
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01489.pdfΠτυχιακή Εργασία 27.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5156
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3337
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons