Μικροβιολογική ποιότητα πρόβειου γάλακτος με έμφαση στην παρουσία ζυμών -μυκήτων και έλεγχος ευαισθησίας σε αντιβιοτικά (Bachelor thesis)

Αναστασιάδης, Ελευθέριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Γάλα
Μικροβιολογία
Βιοτεχνολογία
Keywords: Πρόβειο γάλα,Αντιβιοτικά,Μικροβιολογική ποιότητα,Έλεγχος ευαισθησίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5167
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7379
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0125ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2037.pdf21.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5167
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7379
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons