Αγροτική ανάπτυξη και προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Bachelor thesis)

Τσαρδακλής, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αγροτική ανάπτυξη
Αγροτική οικονομία
Διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων
Keywords: Αγροτική ανάπτυξη,Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης,Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5170
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0126ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2036.pdf15.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5170
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons