Επιδράσεις του βορίου σε φυτά μηλιάς της ποικιλίας Red Chief σε δύο εδάφη με διαφορετικά pH (Bachelor thesis)

Παπαρνάκης, Αστέριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Ανάπτυξη φυτών
Μηλιά
Keywords: Μηλιά,pH,Εδάφη,Red Chief
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5172
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8883
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0127ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2035.pdf12.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5172
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8883
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons